Skip to content

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z SERWISU

Sklep www.Pelvica.shop.pl sprzedaje sprzęt do rehabilitacji klientom na terenie Polski.

Niezależnie od korzystania z informacji w opisie produktów oraz od materiałów umieszczonych na łamach Sklepu i korzystania z rekomendowanych w Sklepie rozwiązań, w trakcie choroby lub ciąży należy regularnie konsultować się z lekarzem również na temat zakupionych sprzętów do rehabilitacji i wykonywać wszystkie zlecone badania i zalecenia.

Stwierdzone wszelkie odchylenia od standardowych parametrów życiowych wskazują na konieczność kontaktu z lekarzem w celu weryfikacji stanu zdrowia przy pomocy standardowo stosowanych metod diagnostycznych. Wszelkie niestandardowe objawy lub bóle, powinny być niezwłocznie konsultowane z lekarzem i powinny skutkować natychmiastowym zaprzestaniem używania zakupionych produktów aż do zgody lekarskiej na ich ponowne użycie.

Filmy instruktażowe zawarte w skelpie, maja charakter informacyjny. Część z nich umożliwia samodzielne wykonywanie ćwiczeń w domu, jednak Użytkownik każdorazowo przed przystąpieniem do nich powinien skonsultować się z osobą posiadającą stosowne kompetencje i uprawnienia np. lekarzem lub fizjoterapeutą uroginekologicznym w celu potwierdzenia braku przeciwskazań do wykonywania tych ćwiczeń.

Użytkownik powinien zapoznać się również z zasadami wykonywania ćwiczeń i w przypadku jakichkolwiek wątpliwości powinien każdorazowo skonsultować się z lekarzem lub fizjoterapeutą. Korzystanie z ćwiczeń może wiązać się z ryzykiem urazów lub skutków ubocznych, w przypadku nieprawidłowego ich wykonywania. Są osoby, które nie będą mogły wykonać wszystkich ćwiczeń i używać urządzeń, kolejne ponawianie prób nie jest wówczas wskazane. Przedstawiane w Sklepie informacje i zalecenia nie są jednakowo skuteczne dla wszystkich. Wykonywanie ćwiczeń przy pomocy sprzętów w nich zaprezentowanych może nie przynieść oczekiwanych rezultatów.

Stosowanie rekomendowanych na stronach Sklepu diet lub suplementów określonego rodzaju może być wykluczone w przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do ich stosowania. Przed przystąpieniem do stosowania wybranej spośród oferowanych diet, Użytkownik powinien przeprowadzić konsultacje z lekarzem celem ustalenia wszelkich zaleceń lub przeciwwskazań co do sposobu żywienia Użytkownika zgodnie z wybranym rodzajem diety.

Osoby niepełnoletnie lub niepełnosprawne powinny korzystać z zasobów Sklepu jedynie pod kontrolą opiekunów.

Sklep www.Pelvica.shop.pl nie ponosi odpowiedzialności szkody powstałe z tytułu niezgodnego z powyższymi zaleceniami korzystania z zakupionych urządzeń.

Sklep www.Pelvica.shop.pl dokłada wszelkich starań, by Użytkownikom Sklepu umożliwić jak najszerszy dostęp do informacji. Dlatego na stronach Sklepu publikowane są linki do stron zewnętrznych zawierających interesujące i przydatne informacje. Większość serwisów udostępnianych posiada własne regulaminy korzystania z zawartych w nich treści, dlatego każdorazowo zalecamy zapoznanie się z tymi dokumentami.