POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane, aby umożliwić Ci korzystanie ze Sklepu. Poniżej przedstawiamy sposoby zbierania przez nas informacji i ich rodzaje. Opisujemy też, w jaki sposób wykorzystujemy i chronimy te dane.

 1. Pelvica.shop.pl (Pelvica, Barbara Zięba-Godula), wydawca sklepu internetowego www.pelvica.shop.pl (dalej: Sklep, Pelvica), przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników Sklepu i bezpieczeństwa przetwarzania danych.
 2. Pelvica jest administratorem danych osobowych, które przekazują Użytkownicy w formularzach rejestracyjnych w Sklepie oraz danych osobowych podawanych w trakcie zapisywania się na newsletter.
 3. Dane osobowe użytkowników Sklepu są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Dane osobowe podawane są przez Użytkowników Sklepu dobrowolnie.
 5. Dane osobowe przetwarzane są po uzyskaniu zgody Użytkownika, której udziela poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rejestracyjnym wypełnianym podczas procesu rejestracji w Sklepie. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i usunięcia.
  W celu skorzystania z prawa do zmiany, poprawienia lub usunięcia danych, Użytkownik powinien przesłać do Pelvica stosowny wniosek.
 7. Dane osobowe użytkowników Sklepu przetwarzane są przez Pelvica w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych w Sklepie.
 8. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w innym celu niż wskazany powyżej odbywać się będzie po uzyskaniu zgody
 9. Użytkownika i tylko w zakresie wskazanym w tej zgodzie.
 10. Pelvica może przekazać dane swoim usługodawcom, których zaangażował do realizowania usług w swoim imieniu. Usługodawcy Ci nie są upoważnieni do wykorzystywania jakichkolwiek danych, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do realizacji usług w imieniu Pelvica.
 11. Aby chronić dane osobowe przed przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, zgubieniem bądź zmianą lub przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, Pelvica korzysta z technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.
 12. Pelvica gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP Użytkowników odwiedzających Sklep i korzystających z usług świadczonych w ramach Sklepu. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu Sklepu, analizom statystyki odwiedzin, ustaleniu, które strony odwiedzane są najczęściej, określeniu poziomu funkcjonalności stron Sklepu. Informacje te w żaden sposób nie są kojarzone (łączone) przez Pelvica z danymi osobowymi Użytkowników Sklepu.
 13. Pelvica może zostać zobowiązany do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Sklepu na żądanie uprawnionych do tego organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
 14. Pelvica stosuje tzw. cookies. Cookies oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Sklepu. Stosowane przez Pelvica cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
 15. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych Użytkownikach Sklepu. Cookies stosowane są w celu zachowania parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu jego zalogowania, agregowania danych statystycznych o ruchu Użytkowników Sklepu, optymalizowaniu emisji reklam w Sklepie i usprawniania funkcjonowania Sklepu zgodnie z obowiązującymi w sieci standardami. Pliki cookies mogą ponadto stosować współpracujący ze Sklepem reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych.
 16. Decyzję w przedmiocie udzielenia zgody na wysłanie i korzystanie przez Pelvica z plików cookies Użytkownik podejmuje bezpośrednio po wejściu na stronę internetową Sklepu.
 17. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 18. Pelvica używa technologii Local Storage Object (LSO), zbliżonej zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco inne właściwości. LSO to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działająca w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w LSO są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności.
 19. Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy Sklepu mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: sklep@pelvica.pl.