Skip to content

NOTA PRAWNA

Wszelkie prawa do Sklepu są zastrzeżone (o ile nie wskazano inaczej). Zastrzeżenie praw obejmuje całą zawartość Sklepu. Korzystanie ze Sklepu przez Użytkowników nie wiąże się z przeniesieniem na ich rzecz jakichkolwiek majątkowych praw autorskich do tekstów, filmów, elementów graficznych i innych utworów znajdujących się w Sklepie.

W odniesieniu do treści i utworów zamieszczonych w Sklepie Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej.

Wszelkie kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie całości lub części Sklepu, bez pisemnej zgody właściciela Sklepu jest zabronione (poza szczególnymi przypadkami określonymi przepisami prawa).

Właściciel Sklepu wyraża zgodę na niekomercyjne korzystanie przez inne podmioty z treści lub materiałów publikowanych w Sklepie, pod warunkiem wyraźnego zaznaczenia, że pochodzą one z Sklepu www.pelvica.shop.pl.